ACTIVITATS

IMG_6301

Una de les missions de Pasdepardal és la de promoure el respecte i la protecció dels valors naturals de casa nostra, acostant el seu coneixement a un públic no expert en general, i als més petits en particular. És en aquest sentit que organitzem periòdicament un seguit d’activitats en les que pretenem encomanar el nostre entusiasme i animar les persones a fer el primer pas —com els dels pardals, un de curtet si voleu— però en tot cas un de ferm, cap a un millor coneixement i un major respecte pel món natural.