ESCOLES

Un dels grans objectius de Pasdepardal és el de col·laborar amb els diferents agents educatius en llur tasca de transmissió de coneixements sobre el medi natural que ens envolta, confeccionant el material divulgatiu, tant gràfic com literari, necessari per a la realització de campanyes d’educació, sensibilització, etc.

També oferim tallers i materials específics per a les escoles, adaptant els continguts a les necessitats de cada cas en particular.